چرا پروپوزال اپلای رد میشود

نوشتن ریسرچ پروپوزال اپلای دکتری Research proposal for apply abroad سخت نیست اگه به نکته هایی توجه کنید. نکاتی که بی دقتی در آن باعث رد پروپوزال میشود و دیگر فرصتی برای اقدام به اپلای و گرفتن فاند و گرانت نخواهید داشت. پی اچ دی پروپوزال در این مبحث از آموزش ها به بعضی دلایل رایج رد شدن پروپوزال اپلای پاسخ میدهد.

نوشتن ریسرچ پروپوزال اپلای دکتری Research proposal for apply abroad سخت نیست اگه به نکته هایی توجه کنید. نکاتی که بی دقتی در آن باعث رد پروپوزال میشود و دیگر فرصتی برای اقدام به اپلای و گرفتن فاند و گرانت نخواهید داشت. پی اچ دی پروپوزال در این مبحث از آموزش ها به بعضی دلایل رایج رد شدن پروپوزال اپلای پاسخ میدهد.

چرا پروپوزال اپلای رد میشود؟

Why apply research proposal get rejected?

ـ موضوع پروپوزال خارج از ایده های مطرح شده در وب سایت دانشگاه پذیرنده است.

ـ اشکالات گرامری محسوسی در متن پروپوزال اپلای شما دیده میشود.

ـ سطح واژگان انتخابی در نگارش پروپوزال اپلای شما آکادمیک و در حد دوره دکتری نیست.

ـ مطالعه موردی منتخب پروپوزال شما به دانشگاهی که قصد اپلای دارید ارتباطی ندارد.

ـ مطالب پروپوزال بصورت عمده از مقالات و کتابها برداشته شده است و شامل سرقت ادبی است.

ـ مفاهیم صرفا برداشت عینی است؛ شما باید بیان تفسیری خود را بر اساس منابع انتخابی بنویسید.

ـ توجهی به اولویت های پژوهشی ادوایزر و آثار وی نشده است.

ـ شکاف پژوهشی تحقیق Research gap و کاربرد آن مشخص نیست.

ـ صرفا به بیان یک مدل اکتفا شده است؛ برای ارائه پروپوزال اپلای دکتری علاوه بر ذکر مدل باید لااقل به مرور سه مدل مرتبط اولیه پرداخته شود و مدل پیشنهادی اولیه نتیجه ای از آن مدل ها باشد.

ـ روابط شاخص ها و یا ویژگی متغیرها باید به روشنی بسط داده شود و مدل مفهومی انعکاسی از آن روابط باشد.

ـ پیشینه تحقیق باید در اسکوپ مطالعه موردی باشد و بصورت تفسیری، تطبیقی و مقایسه ای ذکر شود.

ـ منابع و ایده های پروپوزال فایل نوآوری پژوهشی است.

ـ به جدید بودن منابع توجهی نشده است و تعداد منابع کافی نیست.

ـ روش تحقیق و تجزیه و تحلیل پروپوزال حالت عمومی دارد و باید اختصاصا برای پروپوزال تحقیق شما نوشته شده باشد. برای مثال اگر روش تحقیق گراندد تئوری یا داده بنیاد را انتخاب میکنید، باید بخشهای آن را با پروپوزال خود تطبیق دهید.

5/5 - (1 امتیاز)