نوشتن ریسرچ پروپوزال با اینترست استاد

Tailoring a research proposal to align with your professor's research interests

دوست عزیزی سوال پرسیدند که آیا منطبق کردن ریسرچ پروپوزال اپلای دکتری با ریسرچ اینترست Research interest و گوگل اسکالر استاد تاثیری در بهتر شدن آن و افزایش ضریب پذیرش ریسرچ پروپوزال خواهد شد؟ باید گفت که بله، منطبق کردن ریسرچ پروپوزال اپلای دکتری با ریسرچ اینترست و گوگل اسکالر استاد می‌تواند تاثیر مهمی در […]

دوست عزیزی سوال پرسیدند که آیا منطبق کردن ریسرچ پروپوزال اپلای دکتری با ریسرچ اینترست Research interest و گوگل اسکالر استاد تاثیری در بهتر شدن آن و افزایش ضریب پذیرش ریسرچ پروپوزال خواهد شد؟

باید گفت که بله، منطبق کردن ریسرچ پروپوزال اپلای دکتری با ریسرچ اینترست و گوگل اسکالر استاد می‌تواند تاثیر مهمی در بهتر شدن آن و افزایش ضریب پذیرش ریسرچ پروپوزال داشته باشد. این دیدگاه از جنبه های متفاوتی حائز اهمیت است:

Tailoring a research proposal to align with your professor’s research interests

  1. اهمیت موضوع: اگر پروپوزال شما با تحقیقات یا علاقه‌های استاد همخوانی داشته باشد، این می‌تواند شانس شما را جهت پذیرش ریسرچ پروپوزال افزایش دهد؛ چرا که اساتید معمولا علاقه دارند دانشجویانی متناسب با ریسرچ اینترست خود داشته باشند.
  2. ارتباط با تحقیقات قبلی استاد: اگر پروپوزال شما به تحقیقات قبلی یا مقالات منتشر شده توسط استاد ارتباط داشته باشد، استاد ممکن است بیشتر به آن توجه کند زیرا موضوعات مشابه می‌تواند حاکی از علاقه‌مندی و تجربه استاد باشد. بهتر است قبل از اینکه شروع به نوشتن Research proposal کنید، ریسرچ اینترست استاد را مطالعه کنید. در نظر داشته باشید که در بعضی از دانشگاه ها مانند دانشگاه های کشور انگلستان، شما باید برای اپلای تان پیشاپیش با یک استاد راهنمای خاصی ارتباط گرفته باشید و ایشان شما را به شکل اولیه پذیرفته باشد.
  3. استفاده از ایده‌های استاد: اگر شما ایده‌ها یا رویه‌های پژوهشی استاد را در پروپوزال خود بکار ببرید، این نشان می‌دهد که شما با تحقیقات استاد آشنا هستید و آماده‌اید با او همکاری کنید.
  4. پایبندی به رویه‌های استاد: اساتید معمولاً از یک رویه‌ی خاص برای انجام تحقیقات خود استفاده می‌کنند. اگر پروپوزال شما با رویه‌های مشابه استاد در ابعاد متدولوژی و نظریه ها همخوانی داشته باشد، احتمالاً استاد به راحتی‌تری با آن موافقت خواهد کرد. معمولا اساتید به یک یا دو متدولوژی خاصی علاقه مندی بیشتری نشان میدهند. وظیفه شما به عنوان شخصی که قصد اپلای دارد این است که آن موارد را پیدا کند.
  5. تأثیر در محافل علمی: اگر پروپوزال شما موضوعاتی را در برگیرد که احتمال دارد در محافل علمی معتبر منتشر شوند، این می‌تواند به پذیرش شما کمک کند. استادان علاقه‌مند به داشتن دانشجویانی هستند که توانایی منتشر کردن تحقیقات معتبر با حوزه تحقیقاتی شخص خودشان را دارا هستند. در همین راستا، اگر شما پیش تر مقاله ای منتشر کرده اید که با ریسرچ اینترست Research interest استاد همخوانی دارد میتوانید با تاکید بر آن چند قدم جلوتر از سایر رقبا بایستید!
  6. تأثیر در حوزه تحقیقاتی استاد: اگر پروپوزال شما به گسترش یا توسعه حوزه تحقیقاتی استاد کمک کند، احتمالاً استاد بیشتر مایل به پذیرش آن خواهد بود.
Apply Abroad PhD Research Proposal