دلایل رایج رد درخواست اپلای

« تبریک آغاز سال 1401 به همه اپلیکنت های عزیز »

فاکتورها و دلایل عدم احراز علمی اپلیکیشن

دوستان زیادی در خصوص دلایل ریجکت شدن ویزای تحصیلی سوال میپرسند و درصد ریجکتی ویزا را در ابعاد مختلف مد نظر قرار میدهند در این زمینه بسیار صحبت شده است. اما آنچه که در حال حاضر با افزایش تقاضا و ارسال اپلیکیشن های تحصیلی به دانشگاه های مختلف به چشم میخورد، بالا رفتن درصد ریجکتی به دلایل عدم احراز علمی است.

ریجکت شدن یعنی چه؟

در این بخش از وب سایت پی اچ دی پروپوزال به بررسی بعضی از این آیتم ها میپردازیم که متاسفانه اغلب به دلیل عدم آگاهی و اقدامات اشتباه رخ میدهد. میتوان گفت که ریجکتی علمی از سوی خود دانشگاه به ندرت رفع شدنی است و پیگیری آن از طریق نامه و مکاتبات کار بسیار دشواری میشود اما با آگاهی از چند نکته اصلی و اساسی، اعلام ریجکتی از سوی استاد یا ادمیشن کامیتی به صفر میرسد. در این مبحث، منظور ما رد شدن مدارک و دلایل فرد در فرایند پذیرش تحصیلی است.

Common reasons of rejecting application request documents

دلایل رایج ریجکتی اپلای تحصیلی

نوشتن Research proposal

مشکل در نوشتن Research proposal شامل قسمت های مختلف آن میشود که عبارتند از:

 Problem Statement

ـ ابعاد و حدود مسئله به روشنی مشخص نشده است.

ـ شاخص های دقیق مسئله شما کدامند؟

ـ بیان مسئله شما فاقد پیش بینی های لازم برای راه حل مسئله است.

ـ ابعاد مجهول مسئله آمیز تحقیق شما کدامند؟

ـ ریسرچ گپ تحقیق شما در چیست؟

Literature Review

ـ ادبیات تحقیق شما فاقد پشتوانه های لازم و مرتبط با موضوع است.

ـ پیشینه تحقیق به معنای کپی کردن خلاصه و ابسترکت مقالات دیگران نیست.

ـ معرفی پیشینه ها در ریسرچ پروپوزال شما باید به شکل بررسی های تطبیقی و چندبُعدی باشد.

Methodology

ـ روش تحقیق در نظر گرفته شده با نوع مسئله و سوالات تحقیق همخوانی ندارد.

ـ متدولوژی ریسرچ پروپوزال تان از یک چارچوب و Framework نظری تایید شده تبعیت نمیکند.

ـ جامعه آماری تحقیق شما مشخص نشده است.

Research Questions

ـ سوالات ریسرچ پروپوزال شما شاخص ها و متغیرهای اصلی مطرح شده در بیان مسئله را در نظر نگرفته است.

ـ قلمرو سوالات ریسرچ پروپوزال تان بسیار وسیع است.

ـ ابزار سنجش واضحی برای سوالاتی که در نظر گرفته شده وجود ندارد.

Hypotheses

ـ تحقیق شما از نوع اکتشافی است. در تحقیقات اکتشافی فرضیه طرح نمیشود!

ـ فرضیات شما بسیار واضح و بدیهی است.

ـ هر فرض باید تنها روابط دو عامل را بسنجد.

Research Analysis

ـ نرم افزار مذکور در بخش تجزیه و تحلیل آماری، با سوالات ریسرچ پروپوزال تطبیق ندارد.

ـ بین روش تحقیق اشاره شده و نرم افزار انتخابی MATLAB رابطه منطقی وجود ندارد.

Anticipated Findings

ـ ریسرچ پروپوزال شما باید نتایج احتمالی حاصل از پژوهش را متصور کرده باشد.

ـ یافته های مذکور در پیش بینی ها دور از واقعیت به نظر میرسد.

Statement of Purpose

انگیزه نامه اپلای SOP

ـ انگیزه نامه SOP شما باید شامل نمونه مثال های کارکردی باشد. برای هر هدف، انگیزه یا تجربه تان دو نمونه ذکر کنید.

ـ انگیزه نامه شما خیلی طولانی است. سعی کنید SOP را در یک و نیم صفحه خلاصه کنید.

ـ متن Statement of Purpose جای تفسیر مطالب علمی نیست؛ بخشی از مطالب را به ریسرچ پروپوزال منتقل کنید. فقط انگیزه ها Intents & Motivations را ذکر کنید.

ـ ساختار SOP شما تناسبی با علایق دانشگاهی من ندارد؛ گرچه انگیزه نامه بسیار خوبی است.

ادوایس پی اچ دی پروپوزال

در مورد انگیزه نامه اپلای

از نظر وب سایت پی اچ پروپوزال، بهتر است قبل از نوشتن انگیزه نامه اپلای سال 2022، 20 مورد از انگیزه های مهم را آیتم وار مشخص کنید، سپس برای هر یک از این 20 مورد، 2 مورد هم مثال ذکر کنید. حداقل برای 5 مورد از این 20 آیتم، طرح های کودکی و مدرسه را استناد بدهید. 5 بار از تحسین دیگران نسبت به 5 مورد از انگیزه های خاص تان نام ببرید. بهتر است نام 2 تن از مشاهیر جهان را ذکر کنید که طرح و انگیزه هایی مثل شما داشته اند. گرچه بهتر است خودتان این ابعاد را برای SOP برنامه ریزی کنید، اما وب سایت پی اچ دی پروپوزال هم میتواند در این زمینه به شما کمک کند. سعی کنید یکی از همخوانی های پروگرمی که در حال اپلای برای آن هستید را به یکی از انگیزه هایتان پیوند بزنید. حداقل 2 مورد از انگیزه ها و آمالی که به واسطه بررسی مقاله های سوپروایزر احتمالی دانشگاه مقصد Inspired شده اید و مایه الهام شده است را اشاره وار ذکر کنید.

5/5 - (2 امتیاز)