مطالعه موردی در پروپوزال اپلای مدیریت

پروپوزال اپلای دکتری مدیریت ساخت و انتخاب مطالعه موردی

من برای اپلای دکتری مدیریت ساخت دارم یک پروپوزال آماده میکنم، مطالعه موردی رو چی در نظر بگیرم بهتره؟

بهترین حالت انتخاب مطالعه موردی از صنعت، حوزه یا قلمرو کشور دانشگاه مقصد شماست که با موضوع پروپوزالتان همراستا باشد؛ چه بهتر که این شرکت یا قلمرو مکانی تحقیقتان به پروژه های تحقیق و توسعه علاقه مند باشد چون ممکن است بتوانید پس از اپلای و با توصیه نامه آتی از استاد دانشگاه مقصدتان، همزمان از این شرکت نیز پشتیبانی مالی دریافت کنید چون دوستانی میشناسم که این کار را هوشمندانه انجام داده اند و فاند میگیرند. ایده نو و مدل نقطه عطف پروپوزال اپلای شما باید باشد.

یک نمونه پروپوزال اپلای به زبان انگلیسی

 

2/5 - (2 امتیاز)