تفسیر جواب استاد به ایمیل پذیرش اپلای

مکاتبه، سابجکت و متن ایمیل، عنوان ایمیل پاسخ استاد،جوابی که استاد میدهد

نوع پاسخی که استاد به درخواست پذیرش شما میدهد، ابعاد زیادی را مشخص میکند. خیلی از دوستان بارها و بارها پاسخ هایی که از اساتید رسیده را بررسی و وارسی میکنند. در این مطلب به بررسی کوتاهی در این زمینه میپبردازیم.

ورای اینکه ایمیل زدن به استاد برای گرفتن پذیرش مهمه، ریمایندر ها یادآوری ها، عنوان و متن و .. چیزی که خیلی مهمتر هست، متن مکاتبه و سابجکت پاسخی است که استاد به شما میدهد.

در مراحل اپلای و پذیرش چه جواب ایمیلی را جدی بگیریم؟

در تفسیر کوتاه پاسخ استاد به ایمیل پذیرش شما باید گفت که مکاتبات مراحل مختلف دارد، ولی دقت کنید ایمیلی که آماده است و اساتید می فرستند، حداقل به این معنی است که احتمالاً آن استاد پوزیشن داشته باشد (نه ۱۰۰ درصد) و این می تواند یکی از ۱۰ دانشگاهی باشد که شما در نهایت می خواهید در آمریکا اپلای کنید. شما MIT هم ایمیل بزنید اساتید به شما یک ایمیل آماده می دهند و این به این معنی نیست که شما MIT اپلای کنید، باید رزومه و نمره GRE شما بخورد و یک چیز منطقی باشد که بتوان اپلای کرد. حتی اگر رتبه بالا هم اپلای می کنید، یک چیز معقول باید باشد و با تناسب رشته و نمره GRE و معدل شما باشد.

اقبال به موضوع و ماهیت ریسرچ پروپوزال در جواب استاد

اساتید زیادی هستند که اقبال خاصی به ریسرچ پلن نوشته شده و نحوه طرح مسئله شما نشان میدهند، در این صورت خیلی مواظب باشید و سعی کنید دیدگاه ایجاد شده را از بین نبرید و حتی در پی تقویت طرح نگارش شده هم باشید؛ همچنین اشاره دقیقتر به منابعی که مبنای این طرح هستند، مدل ها و فاکتورهای جنبی موضوع هم میتواند به تقویت جایگاه منجر شود. ضمن اینکه با درک این اقبال، در صورتی که البته ایشان حتما موازی بودن موضوع با زمینه کاری خودشان را هم تایید کرده باشند، میتوانید در فکر ارائه مقاله ای در این زمینه هم باشید؛ گرچه حتما نیازی نیست به این سرعت قصد چاپ اون رو داشته باشید؛ میتونید مقاله را براشون بفرستید و حتی با دریافت کامنتهایی، ابراز علاقه کنید برای چاپ تحت حمایت ایشون .. گرچه ریسرچ استیتمنت ارائه شده هم به موازات همین طرح ها باید باشد طبعا

2/5 - (3 امتیاز)