اپلای بورسیه دکتری در کانادا

ثبت نام دانشگاه های کانادا و اپلای دکتری

بورسیه اپلای دکتری در کانادا

زمینه های تحقیقاتی

  • Health research
  • Natural sciences and/or engineering research
  • Social sciences and humanities research

میزان بورسیه سالانه

۵۰ هزار دلار کانادا به مدت سه سال

آخرین مهلت ثبت نام و اپلای

۶ نوامبر

شرایط مورد نیاز

  • شهروندان و مقیمان کانادا و شهروندان خارجی میتوانند شرکت کنند.
  • رزومه ی بسیار قوی در موضوعات مرتبط با زمینه تحقیقاتی
  • ریسرچ پلن قوی که نوآوری و گپ پژوهشی روشنی داشته باشد.
Apply Abroad PhD Research Proposal