چطور نوشتن Research Proposal دوصفحه ای

تجربه نوشتن یک ریسرچ پروپوزال 2 صفحه ای و خلاصه نکات طلایی

What is a research proposal?

ریسرچ پروپوزال Research Proposal چیست؟

طرح تحقیقاتی خلاصه ای Summary است که توان Writing آکادمیک متقاضی اپلای ابرود Applyabroad را موجز و مفید ارائه میدهد.

How to write a research proposal

نگارش ریسرچ پروپوزال اپلای

ریسرچ پروپوزال Research Proposal اپلای چیزی نیست که مثل ریسرچ پروپوزال های دانشگاه های داخلی نیاز به بسط فراوان در 40 صفحه داشته باشد. ریسرچ پروپوزال که برای اپلای مقطع دکتری PhD یک دانشگاه خارجی نوشته میشود، نهایتا 3000 کلمه است (تنها در موارد خاص). اما غالبا معمول این هست که نگارش دو صفحه ای از فرد اپلای کننده درخواست میشود.

Research Proposal Layout

two pages summary research proposal

جانمایی طرح ریسرچ پروپوزال در دو صفحه

اما چطور بتوانیم عادت پرگویی در ریسرچ پروپوزال را ترک کنیم و کلیدی ترین حالات را در طرح تحقیقاتی مان مطرح کنیم.

Problem Statement

ـ مسئله تحقیق را در چهار پاراگراف بنویسیم.

مرور ادبیات در ریسرچ پروپوزال

ـ مرور ادبیات را در سه بادی پاراگراف بزرگ مطرح کنیم. پاراگراف اول، نظرات مقایسه ای موافق، پاراگراف دوم نظرات تطبیقی متعارض و پاراگراف سوم را به مقایسه و بررسی نظرات موافق و متعارض اختصاص بدهیم. اینکه Literature Review ما در Research Proposal جانبدارانه نباشد خیلی مهم است.

متدولوژی ریسرچ پروپوزال چیست؟

ـ باید بدانیم که طرح تحقیق ما از چه متدولوژی ای تبعیت میکند. آیا کیفی است؟ آیا کمی است؟ آیا از نوع تحقیقات آمیخته است؟ هرکدام از این موارد، نوع طرح سوال یا فرضیه را تعیین میکند. به عنوان نمونه اگر طرح ریسرچ پروپوزال مان کیفی است و اکتشافی، پس فقط باید به طرح سوالات تحقیق Research Questions اکتفا کنیم. اگر روش تحقیق و متدولوژی ما کمی است پس باید برای تحقیق مان فرضیه طرح کنیم.

ـ چند سوال چند فرضیه

Hypothesis & Research Questions

خب اگر تحقیق ما کمی است و فرضیه داریم، نهایتا به دو یا 3 فرضیه اکتفا کنید؛ گرچه حتی در ریسرچ پروپوزال های داخلی بین 12 فرضیه ها ممکن است پرداخته شود که این حیطه مورد بحث ما نیست.

اما راجع به تحقیقات کیفی Qualitative Researches و اکتشافی Explorative Research که فقط به سوالات تحقیق توجه میشود هم سه سوال کفایت میکند.

An optimal research proposal experience 

تعداد صفحات ریسرچ پروپوزال

در نظر داشته باشیم که متن زیاد و تعداد صفحات متعدد نشان دهنده کیفیت و مطلوب بودن ریسرچ پروپوزال اپلای ما نیست.

انتخاب متدولوژی

اول بگوییم که بعضی از دوستان در بخش متدولوژی مینویسند Research Method که این این اشتباه است و باید به نوشتن Research Methodology بپردازیم. حجم انتخابی متدولوژی باید طوری باشد که ضریب مناسبی از کل یک ریسرچ پروپوزال دو صفحه ای را تشکیل دهد.

Methodology Selection

برای انتخاب متدولوژی ما در وب سایت پی اچ دی پروپوزال تاکیدمان بر این هست که قبل از هر اقدامی به نوشته ها و تحقیقات ادمیشن کامیتی توجه شود. اینکه در آن دانشگاه معمولا چه متدولوژی هایی مرسوم است. سپس در آن راستا، ریسرچ پروپوزال را منطبق میکنیم و روش تحقیق را متناسب با طرح مان ارائه میدهیم.

Research Sampling Method

روش نمونه گیری

باید دقیقا به روش نمونه گیری، حجم نمونه و جامعه آماری اشاره شود؛ گرچه ممکن است در تحقیقات خاصی این موضوع معنا نداشته باشد. در این میتوان به روش نمونه گیری به عنوان یک Method اشاره کرد.

نرم افزار و آنالیز

بهترین حالت این است که ما نام یک یا دو نرم افزار آماری را که قصد داریم برای تحلیل داده های جمع آوری شده به کار ببریم ذکر کنیم. نرم افزار هایی مانند زبان برنامه نویسی Python, MATLAB, PLS, LISREL, SPSS از جمله نرم افزارهای مرسوم روش تحقیق اند.

Proposal Research Gap

طرح ریسرچ گپ

ما برای نوشتن Research proposal اپلای چاره ای جز نوآوری و طرح ریسرچ گپ قوی یا همان شکاف تحقیق یا گپ تحقیق نداریم. طرح ما بدون نوآوری و بدعت، هیچ ارزشی نخواهد داشت.

پیش بینی یافته ها

ریسرچ پروپوزال باید یافته هایی که حدس میزند به آن خواهد رسید را اوتلاین کند.

در نهایت اینکه اگر قبلا تجربه نوشتن Research proposal را نداشته اید، فرصت پیش آمده برای اپلای جای کسب تجربه نیست. یا چند ماه قبل از شروع پروسه زمانی اپلای به یادگیری نحوه نوشتن ریسرچ پروپوزال و نگارش بندهای آن بپردازید و یا اینکه از یک فرد با تجربه کمک بخواهید.

5/5 - (1 امتیاز)