اپلای دانشگاه کمیته محور یا استاد محور

نکات و تفاوت های اپلای در دانشگاه های کمیته محور و استاد محور

برای اپلای دکتری یا ارشد؛ از کجا بدانیم که چه دانشگاهی کمیته محور است؟ اگر فهمیدیم به هر نحو، آیا پروسه مکاتبه با اساتید تاثیرگذار است یا خیر؟ چطور باید عمل کنیم؟

فرق دانشگاه کمیته محور و استاد محور در نحوه اپلای

ضمن برخورداری از یک ریسرچ پروپوزال Research proposal قوی، معدل و مقالات چاپ شده ISI، اینکه دانشگاه مد نظر طبق الگوی کمیته داوران، پذیرش و اپلای انجام میدهد یا نظر اساتید در پذیرش دانشجو می چربد، این ها هم خیلی در نحوه اپلای و امید به گرفتن فاند اهمیت دارند.

دانشگاه های کمیته محور اصولاً در آمریکا، اکثراً دانشگاه هایی هستند که رتبه خیلی خوبی دارند. یعنی ۴۰ یا ۵۰ دانشگاه اول آمریکا (این عدد تخمینی است و ممکن است در رشته ای، یک دانشگاه رتبه ۱۰۰ داشته باشد ولی رتبه کلی دانشگاه خوب باشد ولی در رشته شما متوسط باشد) دقت کنید که رتبه کلی را نگاه کنید، رتبه ای که در QS یا Usnews یا Times دانشگاه های اول حدودی، دانشگاه هایی هست که معمولاً در بیشتر رشته ها کمیته محور هستند و مخصوصاً در ۲۰ دانشگاه برتر شدت بیشتری دارد و اگر به اساتید این دانشگاه ها ایمیل بزنید، غالباً یک جواب Template می دهند که رزومه نسبتاً خوبی داری، اپلای کن و کمیته تصمیم میگیرد.

چه زمانی اپلای کنید؟

تجربه ثابت کرده است که اگر لیسانس هستید و معدل بالا دارید و نمره زبان و GRE خوبی دارید این دانشگاه ها را حتی دکتری انتخاب کنید و شاید ارشد انتخاب کردن شاید دردی را دوا نکند. خیلی از این ها به ارشدها سخت تر فاند می دهند چون معمولاً فاندها یا به صورت Fellowship است یا به صورت TA هست که دانشکده به پذیرفته شده های دکتری می دهد و سخت تر به دانشجوی ارشد فاند می دهد. مگر اینکه از اول آنجا بروید و با استاد OK کنید که به شما فاند بدهند. نه اینکه ندهند، فاند داده می شود ولی نسبت به دانشگاه های دیگر شرایط سخت تری دارند.

نحوه اپلای متکی به کمیته داوری یا مکاتبه با استاد

پیشنهاد می شود که اگر رزومه خوبی دارید و معدل GPA بالایی دارید و دانشگاه نسبتاً خوبی درس خواندید و نمره زبان و GRE شما خوب است، دانشگاه های کمیته محورها را بیشتر سعی کنید دکتری بزنید، حتی اگر ارشد ندارید، دکتری مستقیم انتخاب کنید و بتوانید شانس خود را هم برای پذیرش و هم فاند امتحان کنید. بسیاری از دانشگاه هایی که کمیته محور هستند، برای کسانی که برای ارشد اقدام کردند فاند ندادند حتی کسانی که رزومه های برجسته ای داشتند. دانشگاه هایی مثل UCLA ، University of Chicago ، Penn State. این دانشگاه ها کمیته محور هستند و واقعاً برای ارشد فاند ندادند در حالی که با شرایط همان شخص برای دکتری فاند داده شده است. قابل ذکر است که این موارد ۱۰۰ درصد و همیشگی نیست.

نحوه ارتباط با استاد یا اپلای مستقیم دانشگاه

 اگر استاد پیدا کردید و براساس استاد دارید اپلای میکنید با استاد هماهنگ کنید، به استاد بگویید که دکتری می خواهم و می توانم برای دکتری اپلای کنم؟ یا به شما می گوید آره یا می گوید که ارشد اپلای کنید بهتر است. ولی اگر شما استاد ندارید و دارید برای این مدل دانشگاه ها براساس اینکه احساس می کنید که خیلی رزومه خوبی دارید، اپلای کنید و برای دکتری اقدام نمایید.

نظر استاد در کدام دانشگاه ها بیشتر شرط است؟

دانشگاه های دیگری که رتبه متوسطی نسبت به دانشگاه های قوی تر دارند (مثلاً رتبه ۱۵۰ تا ۲۵۰)، در اکثر این دانشگاه ها نظر استاد غالب است و اصولاً فاند شما با استاد است و ممکن است شاید دانشگاهی تا رتبه ۵۰۰ دنیا که رتبه بدی نیست، تقریباً نظر استاد خیلی تعیین کننده است و فاند می دهند و برای دکتری به دانشگاه های بهتری بروید (لیست دانشگاه های کانادا)

3/5 - (2 امتیاز)