نقش دغدغه های جهانی در انتخاب موضوع

لزوم توجه به دغدغه های جهانی در انتخاب عنوان ریسرچ پروپوزال اپلای

جدا از اینکه نحوه نوشتن Research proposal و پروپوزال مصاحبه دکتری دارای اهمیت ویژه ای است، مبنای موضوعی و انتخاب موضوعی پویا، بکر و هوشمندانه مهم تر از آن است.

نوشتن ریسرچ پروپوزال اپلای Apply research proposal یا پروپوزال رساله دکتری دانشگاه های خارج از کشور دغدغه اصلی و اولیه فرد متقاضی پذیرش یا دانشجوی دکتری است. جدا از اینکه نحوه نوشتن Research proposal و پروپوزال مصاحبه دکتری دارای اهمیت ویژه ای است، مبنای موضوعی و انتخاب موضوعی پویا، بکر و هوشمندانه مهم تر از آن است.

Apply Abroad Research Topic

پیچیدگی های جهانی اخیر و مبانی پژوهش

نیک میدانیم که دنیای امروز، نظر به توسعه ناهمگن جهانی در سال های نه چندان اخیر، دچار تحولات و پیچیدگی هایی هست که ادامه دار بودن آن حتمی است. بشر با رها کردن زندگی سالم، سنتی و با طراوت خود، با میلی عمیق به توسعه و پیشرفت، به دستاوردهای نوین ارزشمندی دست یافته است، اما کاستی های ژرفی نیز در بطن یافته هایش نفوذ کرده است که محققان سبب مبنایی آن را توجه نکردن به الگوهای عملی توسعه پایدار Sustainable development می دانند. گرچه این موضوع بنیادی صحبت ما در پی اچ دی پروپوزال نیست، اما عنایت به این مبنا میتواند محققین و پژوهشگران را به سمتی هدایت کند که تحقیقات و پژوهش های آتی شان بتواند سودمندی روشنی برای جامعه کشوری و جهانی داشته باشد.

انتخاب هوشمندانه موضوع ریسرچ پروپوزال دکتری با تکیه بر دغدغه های موضوعی روز دنیا

عنوان رساله دکتری World-concerns-and-PhD-survey-title-selection

بدعت و نوآوری موضوعی در ریسرچ پروپوزال

بخوبی آگاه هستیم که بدعت، نوآوری و بکر بودن موضوع ریسرچ پروپوزال دکتری، شرطی اساسی برای پذیرش و تایید آن محسوب می شود. موضوعی که بتواند به مدلی تازه و نو پرداخته و جنبه های تازه ای را مورد بررسی و کاوش قرار دهد، قطعا، قبل از هر قضاوتی، از نظر داوران ارزش و عیار بالاتری داراست. فرض کنیم قصد اپلای و پذیرش برای یک دانشگاه ایتالیایی داریم، جهان درگیر مسئله ای جدید و نوظهور با عنوان سیطره ویروس جدید کرونا (COVID-19) است و این کشور نیز از درگیری با آن بی نصیب نیست؛ ما عنوان فرد پذیرش شونده، برای یک اپلای آسان ـ Easy apply ـ از ابعاد بسیار متعددی میتوانیم موضوع و عنوان ریسرچ پروپوزال PhD research proposal title پیشنهادی مان را به این مبحث علمی مرتبط سازیم؛ بطوری که نگاه چاره اندیشانه و مسئله آمیز در ساختار موضوع و پروپوزال آن روشن باشد و حرف تازه ای در قالب مدلی پویا در بندهایش مطرح شده باشد، با آغاز این مسیر، میتوان قدم مفیدی در سودمند بودن برای پژوهش های جهانی، اجتماعی و نیز میهنی ایفا نمود. این دیدگاه، در تعاملی دوسویه هم میتواند ما را به انگیزه های پژوهشی و پذیرشی رهنمون سازد و هم قادر است اهداف خیرخوانه ما در پژوهش را نمایان کند. نتیجه اینکه از این دست دغدغه های اجتماعی و بین المللی در سطح کره خاکی به وفور به چشم میخورد که از منظر مدیریتی، عمرانی، معماری، هنری، اجتماعی، هوشمندی های پزشکی و … میتوان به دغدغه موضوعی آن پرداخت.

4.1/5 - (22 امتیاز)