مقاله چیست ؟

Research academic base article

چیستی مقاله Academic .. مقاله چیست و به چیزی مقاله میگویند؟ مقاله مروری علمی پژوهشی ISI ISC نوشته ای است که از یک ساختار معین و استاندارد .. انواع مختلفی دارد. نویسنده یا نویسندگانی دارد و حول یک موضوع مشخص مقاله با استناد به منابعی برای نوشتن پایان نامه دکتری یا کارشناسی ارشد معمولا به یک مقاله بیس Base article اتکا میکنند که این مقاله لاتین جدید، از نوع ISI است.

مقاله چیست و به چیزی مقاله میگویند؟

مقاله و چیستی آن را همه میدانیم چیست اما گاه مثل این است که معنی و تعریف لغتی را در دیکشنری جستجو میکنیم و معنای دیگری نیز می یابیم که شاید با ساختارهای ذهنی ما متفاوت باشد. پس نگاه دانشگاهی و آکادمیک Academic به مقاله موضوعی است که جای بحث دارد.

پیرو پاسخ به دوستی که این سوال را پرسیدند و چیستی مقاله را به بحث کشاندند، مقاله Academic از نظر پی اچ دی پروپوزال نوشته ای است که از یک ساختار معین و استاندارد تبعیت میکند. انواع مختلفی دارد. نویسنده یا نویسندگانی دارد و حول یک موضوع مشخص نوشته شده است. هر مقاله با استناد به منابعی نوشته میشود. قلمرو خاصی را مورد بحث قرار میدهد. مانند رودخانه کرانه و حد و مرز مشخص دارد. نتیجه دارد. مشخص است که در پاسخ به یک مسئله یا سوال نگارش یافته است. به این مطلب مقاله می گویند.

ساختار یک مقاله ساده

یک مقاله Academic در ساده ترین شکل خود شامل چکیده، مقدمه، بیان مسئله، روش تحقیق، روش تجزیه و تحلیل، نتایج، مباحث و پیشنهادات تحقیق است. حال ممکن است بفرمایید انواع مقاله و مقاله نویسی تاثیری در بخش های مختلف یک مقاله دارد یا خیر؟ قالب کلی و ارکان یک مقاله معمولا مشابه مقالات دیگر است اما انواع مختلف آن تفاوت هایی با هم دارند.

فرق مقاله مروری و علمی پژوهشی

خب اول اینکه امتیاز مقاله مروری یا در واقع ارزش نگارشی آن نسبت به مقاله Academic علمی پژوهشی، ISC یا ISI متفاوت است و در واقع نازل تر می باشد. چون مقاله مروری روایتی است از موضوع و قلمرو موضوعی مسئله از زبان دیگر نویسندگان؛ بدون هیچ تجزیه و تحلیل آماری و بدون هیچ ابزار سنجش! از همین رو امتیاز مقاله مروری پایین است. معمولا مقالات مروری را در کنفرانس هایی که صرفا بخاطر پر کردن جیب برگزار کننده هاست، ارائه میدهند. اما مقالات مروری معتبری نیز وجود دارند که حتی در پایگاه های معتبری مانند الزویر و امرالد منتشر میشوند.

برای نوشتن پایان نامه دکتری یا کارشناسی ارشد معمولا به یک مقاله بیس Base article اتکا میکنند که این مقاله لاتین جدید، از نوع ISI است.

مقاله علمی پژوهشی، مقاله مروری، مقاله ISI - مقاله ISC انواع مقالات علمی رایج

اما مقاله علمی پژوهشی همان تفاوت بارز که تجزیه و تحلیل آماری و تکیه بر ابزار برازش موضوع باشد را داراست و لذا اعتبار بیشتری نیز دارد. برای نوشتن پایان نامه دکتری یا کارشناسی ارشد معمولا به یک مقاله بیس Base article اتکا میکنند که این مقاله لاتین جدید، از نوع ISI است.

تبدیل پایان نامه دکتری به مقاله خروجی رساله

معمولا وقتی برای مقطع دکتری یک رساله نوشته میشود، فردی که پایان نامه نویسی را انجام داده یا در واقع دانشجوی دکتری، باید دو الی سه مقاله Academic از این پایان نامه دکتری استخراج کند، به معنای دیگر، باید مقاله خروجی خود را از دل رساله دکتری خود استخراج کند، استخراج مقاله از رساله کاری است که از همان ابتدای شروع به نگارش پروپوزال دکتری باید فکر آن را کرد، چون پایان نامه دکتری بدون مقاله خروجی راه به جایی نمی برد و ارزشی ندارد. قیمت و هزینه ای که دانشجو با زحمات کتابخانه ای خود، خرج نوشتن پایان نامه دکتری اش نموده، در زمان استخراج مقاله خروجی ارزیابی میشود. لذا حتی قبل از شروع به پروپوزال نویسی باید فکر تبدیل پایان نامه دکتری به مقاله خروجی را بیاندیشیم.

5/5 - (1 امتیاز)