راهنمای نوشتن مقاله علمی پژوهشی

بسیاری از ما علاقه زیادی به نوشتن مقاله و نگارش نوشته هایی در باب مقاله داریم، برای آشنایی بیشتر با مراحل نگارش مقاله های علمی پژوهشی، سایت پی اچ دی پروپوزال، یک نمونه راهنمای نگارش مقاله و آماده سازی جهت ارسال به یک نشریه علمی پژوهشی معتبر در زمینه علوم مدیریت را انتخاب کرده و برای شما عزیزان درج میکند. منبع این نوشتار، مجله علمی پژوهشی چشم انداز مدیریت دولتی میباشد.

مقاله‌های ارسالی به این مجله باید مطابق راهنمای نگارش زیر تدوین شده باشند و عدم رعایت این راهنما منجر به عدم بررسی مقاله می‌گردد. به منظور تسریع فرآیند داوری و چاپ، متن حاضر به دقت مطالعه و کلیه موارد رعایت شود.

 • مقاله در نرم­افزار Word نسخه ۲۰۰۳ یا بالاتر با حاشیه­ بالا ۳، پائین ۷، چپ۴ و راست۵ سانتی­متر، و حداکثر در ۲۵ صفحه (از ابتدای صفحه دوم (عنوان و چکیده فارسی) تا انتهای منابع بدون در نظر گرفتن ضمایم) با فاصله خطوط Single تایپ شود.
 • مقاله­های ارسالی باید دارای بخش­های زیر باشد:
  • صفحه اول شامل: عنوان کامل مقاله، نام ­و­ نام‌خانوادگی نویسنده یا نویسندگان (نام نویسنده مسوول با علامت ستاره مشخص شود)، رتبه علمی، رشته علمی، نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال و نشانی کامل برای کلیه نویسندگان شامل: نشانی پستی، شماره تلفن (همراه و ثابت)، نمابر و پست الکترونیک.
  • صفحه دوم- شامل: عنوان، چکیده و کلید واژه­ها به زبان انگلیسی، به همراه معادل انگلیسی مشخصات نویسندگان (نام ­و­ نام‌خانوادگی نویسنده یا نویسندگان (نام نویسنده مسوول با علامت ستاره مشخص شود)، رتبه علمی، رشته علمی، نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال، پست الکترونیک).
  • صفحه سوم- شامل: عنوان و چکیده مقاله به زبان فارسی (حداکثر ۲۰۰ کلمه) و کلیدواژه­ها (حداکثر ۶ واژه).
  • صفحه چهارم تا انتهای مقاله (یعنی بدنه اصلی مقاله) شامل:
   • مقدمه: شامل بیان مساله و اهداف تحقیق. هر دو مورد فاقد تیتر و در ادامه یکدیگر ارایه شوند.
   • پیشینه تحقیق: تعاریف مفهومی ضروری، نتایج تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط به گونه‌ای که پشتیبانی کننده فرضیه ها و مدل مفهومی تحقیق باشد.
   • مدل مفهومی/ فرضیه‌ها یا سؤالهای تحقیق: با ارایه توضیحات کافی و مستند.
   • روش شناسی: طرح تحقیق، ابزار و روش گردآوری داده‌ها، روایی و پایایی ابزار(ضریب پایایی برای کلیه متغیرهای مکنون جداگانه و بر مبنای نمونه نهایی گزارش شود)، معرفی روش تحلیل داده‌ها (در صورتی که روش مورد استفاده جدید بوده و رایج نیست) جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه­گیری.
   • تجزیه و تحلیل داده‌ها: شامل: گزارش مشخصات جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی، نتایج تحلیلهای آماری مدل و فرضیه‌های تحقیق. در صورت خوانا بودن خروجی نرم افزارهایی که به صورت نمودار هستند مانند:Lisrel, AMOS و…)، خروجی عیناً به صورت عکس با کیفیت در متن ارایه شود. در غیر این صورت نمودارها به صورت دستی تایپ و در انتهای مقاله در بخش ضمایم خروجیهای اصلی نرم افزار به صورت عکس جهت تطابق ارایه شود.
   • بحث و نتیجه‌گیری: ارایه یافته­ های اصلی تحقیق، مقابله و مقایسه نتایج تحقیق با یافته­های پژوهشهای مرتبط، پیشنهادهای کاربردی، پیشنهاد تحقیقات آتی، محدودیت­های تحقیق (کلیه موارد بدون تیتر به ترتیب و در ادامه یکدیگر ارایه شوند).
   • فهرست منابع(ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی با شماره گذاری پیوسته و منظم شده به ترتیب حروف الفبا. نحوه منبع نویسی منابع خارجی مطابق فرمت انجمن روان شناسی آمریکا (APA) که از وب سایت مجله قابل دریافت است و منابع فارسی به صورت: مقاله: نام­خانوادگی، نام­نویسنده­(گان) (تاریخ انتشار)، «عنوان مقاله داخل گیومه» نام­نشریه، دوره (جلد)، محل انتشار، دامنه صفحات. کتاب: نام­خانوادگی، نام­نویسنده (سال انتشار)، «نام­کتاب»، نام مترجم (برای کتاب­های ترجمه)، محل ناشر، نام ناشر. پایان‌نامه: نام ­و ­نام‌خانوادگی دانشجو، (سال دفاع)، عنوان پایان­نامه، مقطع، دانشگاه.)، تنظیم شوند.
   • ضمایم- شامل: ۱- خروجی نرم افزارهای خاص مانند Lisrel, AMOS و مانند اینها به صورت عکس که به علت ناخوانا بودن در داخل متن به صورت دستی رسم شده اند، ۲- پرسشنامه تحقیق.
  • در کل مقاله نوشته­های فارسی با قلم BMitra و نوشته­های لاتین با قلم Times New Roman مطابق جدول زیر تایپ شوند.
نوع نوشته حالت قلم نوع و اندازه قلم
عنوان مقاله پررنگ(Bold)  BMitra 16
چکیده فارسی معمولی(Regular) BMitra  ۱۲
کلیدواژه­ها پررنگ (Bold)   BMitra 12
متن فارسی معمولی(Regular)   BMitra 13
عناوین اصلی مقاله پررنگ (Bold)  BMitra  ۱۲
اختصارات یا کلمات لاتین درون متن مقاله معمولی(Regular) ۱۱  Times
متن فارسی درون جدول یا نمودار معمولی(Regular)   BMitra 11
متن لاتین درون جدول یا نمودار معمولی(Regular)   Times 9
منابع لاتین معمولی(Regular)  Times 10
منابع فارسی معمولی(Regular)   BMitra 12
چکیده لاتین معمولی(Regular)  Times 11
زیرنویس­های لاتین(Footnotes) معمولی(Regular) Times  ۸
زیرنویس­های فارسی(Footnotes) معمولی(Regular)  BMitra 10
 • اشکال، نمودارها، جداول و روابط ریاضی باید بطور جداگانه و به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره­گذاری شوند.
 • شیوه منبع­دهی باید به صورت عددی در متن مقاله در داخل [ ] مشخص شود. در صورتی که مطلبی از بیش از یک منبع اقتباس شده است تمامی منابع در داخل یک [ ] قرار گرفته و با علامت(،) از یکدیگر جدا شود(مانند: [۱۴،۲۳،۱۲]). در صورتی که منبع مورد استفاده کتاب، پایان نامه و یا گزارش است حتماّ صفحات ذکر شود (مانند [:۱۱۱۱۴،:۲۳۵۱۲] یعنی صفحه ۲۳۵ از منبع شماره ۱۲، صفحه ۱۱۱ از منبع شماره ۱۴).
 • دریافت مقاله صرفاً از طریق پست الکترونیکی JPAPsbu@yahoo.comانجام می­شود. در صورتی‌که پس از ۱۰ روز کد مقاله به آدرس پست الکترونیکی نویسنده ارسال کننده مقاله ارسال نشد، مراتب را از دفتر مجله پیگیری نمایید.
 • نکات قابل توجه
 1. مقاله­ های ارسالی نباید در مجله­ها و یا کنفرانسهای داخلی و خارجی چاپ و یا در حال داوری باشد.
 2. پس از ارسال مقاله امکان حذف، اضافه و یا تغییر ترتیب اسامی نویسندگان امکانپذیر نیست.
 3. مقاله هایی که دارای نوآوری علمی بوده و تکرار یک مدل خارجی یا داخلی نباشد، در اولویت قرار می‌گیرد.
 4. نشریه در ویرایش مقاله­ها، آزاد است.
 5. در صورت چاپ مقاله، ۳ نسخه از مجله به صورت رایگان به نویسنده مسئول اهدا خواهد شد.

Apply Abroad PhD Research Proposal