درخواست موضوع رساله دکتری

درخواست موضوع رساله دکتری

موضوع رساله دکتری و انتخاب آن امری بسیار پیچیده و حساس بوده و آینده علمی پژوهشی ما در دوره دکتری را رقم میزند. تخصیص تجربه، علم و آگاهی کاوشگرانه در انتخاب یک موضوع جامع میتواند موفقیت ما در دفاعیه پایان نامه را پیشاپیش رقم بزند.

بر این اساس، پی اچ دی پروپوزال، به رایگان خدمات پیشنهاد موضوع پایان نامه را در مقطع دکتری ارائه میدهد.

برای دریافت یک یا چند موضوع جدید جهت اجرای رساله دکتری و نوشتن Research proposal اپلای دکتری، میتوانید از طریق ایمیل مکاتبه کنید. زمان ارائه پیشنهادات ۲۴ الی ۴۸ ساعت است.

به همراه هر موضوع، مقاله بیس ۲۰۲۰ نیز به ارائه خواهد شد.

این خدمت رایگان است و ویژه مقطع دکتری است.

برای دریافت موضوع، حتما سه کلید واژه مورد علاقه که با زمینه فکری، شغلی و تحصیلی شما همخوان باشد اعلام فرمایید و رشته گرایش دوره کارشناسی ارشد و نیز دکتری خود را ذکر کنید.

آگاهی از زمینه و تخصص شما این امکان را فراهم میکند که موضوعاتی در راستای آن پیشنهاد شود.

آدرس ایمیل جهت دریافت موضوع:   Phdfori@gmail.com