انتخاب موضوع رساله دکتری

موضوع رساله دکتری PhD dissertation title گام اصلی از هدف بزرگ دفاع پایان نامه است. ایده های نو و کمتر کار شده و در واقع کشف منطقه های موضوعی بکر آغاز بررسی است

موضوع رساله دکتری PhD dissertation title گام اصلی از هدف بزرگ دفاع پایان نامه است. ایده های نو و کمتر کار شده و در واقع کشف منطقه های موضوعی بکر آغاز بررسی است و راهنمای خوبی برای انتخاب موضوع رساله دکتری است. بارها در جلسات مشاوره خصوصی پیشنهاد و انتخاب عنوان پایان نامه دکتری از سوی PHD-PROPOSAL مطرح شده که برای یک انتخاب خوب باید یک حوزه موضوعی را به عنوان مبنای پژوهش خود انتخاب کنید. وقتی شما ۶ قلمرو موضوعی کمتر کار شده انتخاب کنید، به راحتی میتوانید در سایت های معتبر علمی مثلا امرالد و ساینس دایرکت عبارت یا کلیدواژه خود را بزنید و ماحصل ایده های علمی مبسوط را مطالعه کنید.

PhD thesis title proposing via PhD-proposal

انتخاب موضوع پایان نامه دکتری با پیشنهادهای بکر پی اچ دی پروپوزال مشاور تخصصی اجرای رساله دکتری در رشته گرایش های متعدد با همکاری مجموعه پژوهشی غنی

اینطور فرض کنیم که شما دانشجوی دکتری مدیریت خط مشی گذاری و تصمیم گیری هستید و یکی از ایده های ذهنی مفروض شما که با ایده های فکری تان هم همخوان است، مقوله حکمرانی خوب است؛ به راحتی میتوانید Good governance را روی سایت ها و پایگاه های علمی سرچ و جستجو کنید و ایده های مرتبط را مطالعه کنید. با بررسی حداقل ۳۰ مقاله که عنوان خوبی دارند، میتوانید به یک موضوع خوب برسید که هم نوآوری Innovation داشته باشد و هم شکاف پژوهشی Research gap تحقیق را پوشش دهد.

اگر شما فرصت این کار را ندارید، PhD-Proposal.ir آماده پیشنهاد موضوع و ارسال مقاله بیس ۲۰۲۰ – ۲۰۱۹ است.

5/5 - (1 امتیاز)